• งานตกแต่ง&ช๊อป / งานบูธง / งานอคิริค / ชั้นโชว์สินค้า(ไม้ เหล็ก) / ป้ายไฟ / กล่องไฟ